||
  • Trust R. No. F-728-Surat
  • ||
  • Estd. 1997
  • ||
  • Society R.No. Guj.-829-Surat
  • ||
  • ISSN 2350-0107 (Print)

Reviewer Member

Dr. Arvind Lumbhani (M.Pharm, Ph.D)
Dr. Vijay Pithadiya (MBA, Ph.D)
Dr. Praful Pathak(M.Ed, Ph.D)
Dr. Bharat Parmar(M.Ed, Ph.D)
Dr. Vijay Pansuriya(M.Com, Ph.D)
Dr. Kishor Sorathiya(M.Pharm, Ph.D)